Udgravning Odder - September 2018

Våd udgravning Tandervej, Mårslet
i slutningen af 2019.

Udgravninger og soldning.


 

Det er ofte med meget korte varsler vi får besked om, at vi kan deltage ved en udgravning eller andre arkæologiske opgaver. Derfor har foreningen en koordinator, som udsender grave-varslinger, når Moesgård har brug for amatørarkæologer til en udgravning.


Medlemmer, som gerne vil med ud at grave, skal sende en mail til udgravningskoordinator Gert Nøjsen på denne mail:


yorikke@tdcadsl.dk


Gert sørger for, at du kommer med på “graverlisten”, og får besked om udgravninger.

     


OBS - OBS !

Det er kun ØAA’s medlemmer, der bliver optaget på "graverlisten".


 

Koordinator for udgravninger
Gert Nøjsen

Mail: yorikke@tdcadsl.dk

Soldning:


Er du interesseret i at deltage i soldning, det vil sige undersøgelse af indkommet jord fra arkæologiske udgravning, så kontakt Bent Rothenborg der er leder af soldningen på Moesgaard.
Bent Rothenborg

Mail: rothborg@mail.dk

Husk at give besked til foreningen hvis du skifter mail adresse.